Iskolánk története

 

 

A Szolnoki Szolgáltatási SZC Ruhaipari Középiskolája, Általános Iskolája és Kollégiuma jogelőd intézményét a szolnoki Városi Tanács 1989. február 21-i határozatával a szolnoki szakképzés bővítése és fejlesztése érdekében hozta létre. 1989. augusztus 1-jén kezdte meg önálló működését szakképző intézményként az Áchim András úti Általános Iskola helyén, annak épületében.

Az önálló intézmény 19 évig működött folyamatos fejlődés és változás közepette.

Az intézmény fő profilja a ruhaipari terület volt, szakközépiskolai oktatás a ruhaipari technikusi szakon indult. A szakmunkásképzés területén 18 szakmai képzést kínált a könnyűipari terület mellett az élelmiszeripari és szolgáltatási szakmákban.

Néhány év alatt kiépült két ruhaipari tanműhely, amelyek alkalmasak a magas színvonalú gyakorlati oktatásra. Korszerű felszerelésekkel létrejött az élelmiszeripari laboratórium, a ruhaipari anyagvizsgáló labor, és további korszerű szaktantermek.

Az 1991 – 1992-es tanévben belső tantervi fejlesztéssel lehetővé vált az átjárhatóság a ruhaipari szakközépiskola és a szakmunkásképző első évfolyamán, ugyanakkor befejeződött néhány szakma oktatása a piacképesség hiánya miatt.

Ekkor indult el a két éves speciális szakiskolai képzés azoknak a gyengébben teljesítő diákoknak, akik a szakközép és szakiskolai követelményeket nehezen teljesítették.

A gazdasági elvárásokhoz alkalmazkodva 1992. szeptemberétől a számítástechnikai programozó szak oktatása indult, amely a tárgyi feltételek korszerűsítését is eredményezte: két számítástechnikai szaktanteremmel és egy modern nyelvi laborral bővült az iskolai tantermek felszereltsége. A képzés 1996-ig indulhatott. Helyette az 1996-97-ben új élelmiszeripari szakközépiskolát és a szakmunkások szakközépiskoláját indították.

1997-98-ban a BES Hungary Kft. magyarországi képviseletének segítségével kialakításra került egy korszerű, minden igényt kielégítő fodrász tanműhely, amely a legmodernebb technikai gépekkel felszerelt fodrászatként működik.

Az 1999/2000-es tanévben újabb szakközépiskolai képzés a biztonságszervező II. indult, valamint új szakmaként, a pék szakmunkásképzés. 2006. tanév végén kifutott az utolsó élelmiszeripari szakközépiskolai képzési csoport.

2005-ben az iskola az SZFP II. pályázatán nyertes 70 szakiskola egyikeként lehetőséget kapott a 2006-2011. között megvalósuló fejlesztésben való közreműködésre, amelyben vállalta, hogy a program által kidolgozott kerettanterveket (közismereti oktatás, szakmai alapozás, gyakorlati oktatás) két szakiskolai osztály 9-10. évfolyamán felmenő rendszerben bevezeti, és 2011-ig alkalmazza.

Az SZFP II. nyertes iskolájaként vállaltuk, hogy a hátrányos helyzetűek reintegrációján belül 2006-2011. között minden évben egy osztályban egyéves szakképzést előkészítő évfolyamot indítunk, 15 évet betöltött, esetleg általános iskolai végzettséggel sem rendelkező fiatalok részére. Tárgyi feltételeink javultak interaktív táblákkal és korszerű, csoportmunkára alkalmas projekt tanteremmel.

Iskola profilja ezzel összetetté vált: könnyűipari, élelmiszeripari, és egyéb szolgáltatások szakmacsoportban folyik képzés.

2008. szeptember 1-től felmenő rendszerben az új moduláris oktatás szerint történt az oktatás. Az intézmény akkreditált felnőtt-képző hely lett.

Az intézmény számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezett. Kiemelkedő ezek közül a több, mint 20 éves múlttal rendelkező reutlingeni diákcsere, ami egy hasonló profilú szakközépiskolával való együttműködés.

2008-ban megalakult a Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola, amelynek egyik tagintézménye lettünk.

2011-ben fenntartói döntés következtében az iskola épületét az Áchim úton egy alapítványi iskola vette át, csak a tanműhelyek maradtak az Áchim András úton.

A Ruhaipari egy volt kollégiumi épületben kapott helyet a földszinten és a harmadik emeleten. Tornaterem és elegendő tanterem sem volt. A tanulók és a tanárok állandóan ingáztak a különböző épületek között. Nehéz idők voltak.

2013-ban elindítottuk a szépészeti ágazati szakközépiskolát, amelyben az érettségire készülés mellett elkezdődik a szakmai képzés is.

2015/16. tanévben országszerte megalakultak a Szakképzési Centrumok az NGM fenntartásában. Mi a Szolnoki Szolgáltatási Szakképzési Centrumhoz kerültünk.

Nagy örömünkre a következő tanévben visszaköltözhettünk az Áchim András úti épületünkbe. Ezzel egy időben bővült szakmakínálatunk és az oktatási profilunk.

 

Hagyományainkat megőrizve, a korszerű követelményeket figyelem bevéve szeretnénk a jövőben is működni és olyan szakembereket kibocsátani, akik megtalálják számításukat a munka világában.