Intézményi közzétételi lista

 

Szolnoki Szolgáltatási SZC

Tagintézmény:

 

Ruhaipari Középiskolája és Általános Iskolája

 

2018/2019. tanév

 

1.

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatást a felvételi tájékoztató tartalmazza

Megtekintés

2.

A beiratkozásra meghatározott idő. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Megtekintés

3.

A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség jogcímét és mértékét, kedvezményei

Megtekintés

4.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai

Megtekintés

5.

Az intézmény nyitva tartásának rendje, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontja

Megtekintés

6.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

Megtekintés

7.

Szervezeti és működési szabályzat

Megtekintés

Házirend

Megtekintés

Pedagógiai program

Megtekintés

8.

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Megtekintés

9.

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Megtekintés

10.

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Megtekintés

11.

Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

Megtekintés

12.

Az érettségi és szakmai vizsgák átlageredményei

Megtekintés

13.

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége, hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Megtekintés

14.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Megtekintés

15.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

Megtekintés