Új Széchenyi Terv « TÁMOP-2.2.5.A » Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott « TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0032 » azonosítószámú „Tudás-Szakma-Jövő” pályázat előrehaladási jelentése

 

DÁTUM

SZAKMAI TELJESÍTÉS TARTALMA

RÉSZT VEVŐK

EREDMÉNY

2012. augusztus

pályázat megjelenése, tanulmányozása

vezetői tanács, nevelőtestület

a bizonytalanság felvállalásával döntés

 

szülők, tanulók, fenntartó támogatja az előrehozott szakképzések bevezetését a 2012/2013-as tanévtől a női szabó, bőrdíszműves szakmákban

az érintett tanuló és szülői közösségek, nevelőtestület, valamint a fenntartó

elfogadó nyilatkozatok, támogatói döntés

 

szükségletfelmérés, helyzetelemzés és az új ajánlások alapján szakmai programok készítése

nevelőtestület, DÖK, Szülői választmány

tanulmány, valamint módosított szakmai program

2012.szeptember

projektmenedzsment felállítása, tanácskozás a pedagógiai intézet szakértőivel, pályázat elkészítése és benyújtása

projektmenedzsment, vezetői tanács

pályázat

 

előrehozott szakképzések bevezetése, szakmai megvalósítók közösségeinek kialakítása, új tanmenetek, órarendek, tantárgyfelosztások készítése

projektmenedzsment, vezetői tanács, tagintézmény vezető-helyettesek

tantárgyfelosztás, tanmenetek, órarend, teremrend

 

fizikai megvalósítás és rendszeres tervezési, értékelési folyamat kezdete

projektmenedzsment, szakmai megvalósítók

oktatási és tanügy-igazgatási dokumentumok

2012. október

pályázati hiánypótlás elkészítése

projektmenedzsment

hiánypótlás

 

projektmenedzsment, szakmai megvalósítók megbízási szerződéseinek, vállalkozói szerződésének elkészítése, munkaidő nyilvántartás, programtervezés

projektmenedzsment

szerződések

 

pályázati szakmai partnerek felkeresése, egyeztetések

projektmenedzsment

emlékeztetők, döntés-előkészítések

 

Munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek

2012. november

támogató döntés megérkezése

 

támogatói döntés

 

partneri szerződések megkötése

projektmenedzsment

együttműködési megállapodások

 

Gantt diagram, költségütemezés áttervezése

projektmenedzsment

 

 

munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek

2012. december

hivatalos projektnyitó rendezvény szervezése

projektmenedzsment

meghívó

rendezvényforgató könyv

2013. január

Hivatalos projektnyitó rendezvény

pályázat érintettjei

fényképek, Power point emlékeztető

 

állami átvétel miatti hiánypótlás benyújtása az ESZA-nak

projektmenedzsment

hiánypótlás

 

munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek

 

bemutató órák szervezése, előkészítése

szakmai megvalósítók

óralátogatási tervek

 

bemutató óra

pályázat érintettjei

óravázlat, feljegyzések, fotók

2013. február

bemutató órák szervezése, előkészítése

02.07. bemutató óra

02.13. bemutató óra

02. 27. bemutató óra

szakmai megvalósítók

óralátogatási tervek

óravázlatok, feladatlapok,

 

munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek

2013. március

disszeminációs rendezvény,
03.06. bemutató óra

03.11. bemutató óra

szakmai megvalósítók

projektmenedzsment, kollégák

óralátogatási tervek

feladatlapok,

óravázlatok, feljegyzések, fotók

 

munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek

2013. április

a szerződés hatályba lépése

 

 

 

04.10. bemutató óra

04.16 bemutató óra

04.25. bemutató óra

04.26. bemutató óra

04.30. bemutató óra

szakmai megvalósítók

projektmenedzsment, kollégák

óralátogatási tervek

feladatlapok,

óravázlatok, feljegyzések, fotók

 

munkacsoportok megbeszélései

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

műhelyfoglalkozás jegyzőkönyvek,,

 

pályaválasztási nap szervezése, kapcsolatfelvétel az általános és középiskolákkal

szakmai megvalósítók, szakmai vezető

meghívók, igényfelmérő levelek,

2013. május

bemutató óra

szakmai megvalósítók

projektmenedzsment, kollégák

Óravázlat, ppt bemutató, feladatlapok, fotók

 

kapcsolatfelvétel a Széchenyi Programiroda munkatársaival

szakmai vezetők, projekt-menedzsment

jegyzőkönyv

 

a pályaválasztási és disszeminációs rendezvényhez kapcsolódó szakmai anyagok beszerzése

szakmai vezetők, projekt-menedzsment

árajánlatok, megrendelők

 

a pályaválasztási rendezvény programjának és véglegesítése

szakmai vezetők, projekt-menedzsment

részletes programterv, forgatókönyv

2013. június

a pályaválasztási és a disszeminációs rendezvény lebonyolítása, elégedettség-mérés

szakmai vezetők, projekt-menedzsment, szakmai megvalósítók, tanulók, általános iskolák tanulói,

disszeminációs előadások anyaga, sajtó-megjelenés, fényképek és video-felvételek,